TVM

 

Úvod

Historie

Herci

Akce

Kontakty

 

 

Kolo

Historie

Jak vlastně vzniklo TVM?

To bylo tak, že jsme jednou my, jako tvůrci*, seděli na lavičce v Malíně, a přišli jsme na takový nápad natočit si malý film. Bylo léto roku 1979.

* Pozn.: Petr Hoferka a sestry Romana a Hanina Janatovy

  A jaký byl váš první film?

Byl to kriminální film „Konto“, ve kterém jsme všichni tvůrci měli trojroli. Kameramanem byl pan Janata, natáčelo se v Malíně a okolí. Točilo se na kameru Super 8, film byl němý a černobílý. Premiéra se konala za účasti všech přííbuzných v rodinném kinosále tamtéž. Měla nečekaný úspěch především mezi rodiči. Potom následovaly další filmy, jako byl slavný minihoror „Ve spárech démonů“, kde účinkovali i další příbuzní. Tímto bombastickým nástupem jsme definitivně nastartovali naši tvůrčí a uměleckou dráhu.

 

Co se dělo dál?

V osmdesátých letech se tvorba omezila na stredoškolské „bramborové“ filmy a comeback začal s rokem 1990, odkdy se píší novodobé dějiny TVM. My, v té době vysokoškoláci, jsme měli čas a chuť vymýšlet recesní akce a filmy, štáb rozšířila Markéta Karlíková. Převrat nastal použitím nejmodernejší techniky, videokamery, mixážního pultu, počítace, digitálního zpracování materiálu a uložení hotového filmu na DVD.

  A co znamená TVM?

Dlouho jsme si lámali hlavu, jak originálně nazvat naši vzniklou společnost, ovšem z nedostatku invence dostala jméno „Televizní vysílání Malín“*. Zpočátku to byla pouze filmová společnost, posléze přibyly rozhlasové hry a v současné době jsme tvůrčí záběr rozšířili o víkendové akce, plesy, recese atd.

*Pozn.: Malín je předměstím Kutné Hory, jehož historie sahá do 13.století, v nedávné historii známé např. malínským křenem a v současnosti tím, že sem sahají filmové kořeny naší společnosti.

Historie

Hana Janatová, Romana Janatová (označena šipkou), Petr Hoferka

(ve chvíli, kdy seděli na lavičce a přišli na nápad natočit si malý film)

Filmový dokument o vzniku TVM z roku 2012 (Youtube)

 

Sladký chrochťa

Sladký chrochťa je v našich myslích již po léta zapsán jako nejvýznamnější symbol.

Bez ohledu na tento neoddiskutovatelný apriorně intaktní fakt bude skulptura, spadající do nejplodnějšího Mistrova období, zdánlivě zcela nehodnotná, ale s nebývalou skrytou užitnou hodnotou, kterážto vyhřezla přímo z umělcova imaginárního světa, udělována vždy při příležitosti.

Tak jako zířící paprsek světla vytyčující tu správnou cestu v temnotách, procházíme i my, my-Nikdové, k pramenu poznání, a stírajíc otevřenou dlaní studenou slzu stékající po vrásčité tváři.

Ale nyní již zpět na bliznu naší platformy . My, níže podepsaní, nestyďme se v plné nahotě odhalit náš názor, ne, to není pouhý názor, to je naše krédo. Nechť ty, kdo vstoupíš ve svazek manželský, vystavíš sobě tuto putovní ozdobu na nejčestnější místo ve svém bytě, viditelné každému příchozímu, nezkresleně a zřetelně, označujíc tak toho, jehož hrdě zoveme novomanželem, resp. novomanželkou.

Tak budiž navěky (rozuměj, že podpis je přenosný na potomky).

Historie

Podepsáni jsou:

Zdeněk H., Petr H., Martin H., Zbyněk J., Martin K., Petr M., Petr M., Miroslav S., Miroslav V., Tomáš K., MArtin K., Dagmar H., Romana J., Renata J., Lucie K., Markéta K., Pavla K., Kamila V., Irena Ž., Dana H., Hana Č., Hana S., Vlaďka V.

V Soběrazi dne 25.9.1992

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Bořislawské Wětry

od roku 1998 vychází pod redačním vedení Pedra závislý nepravidelný krušno-středohorský měsíčník !Bořislawské Wětry". Cena jednoho výtisku: 1 pivo.

 

Historie

Kniha

u příležitosti oslav 10 let TVM a MAON TV vyšla v květnu 2000 kniha " 10 let TVM a MAON TV, aneb ještě jsme nepřežili rok 2000". Je to kniha nedozírné ceny, zejména z hlediska historického, společenského, kulturního a estetického. Obsahem knihy jsou všechny naše akce do roku 2000 provázené fotkami a texty, které byly mnohdy využity jako doprovodné texty na našich webových stránkách.

O vydání této knihy se zasloužily naše nevyčerpatelné zdroje z Teplic, zejména pak nutno vyzdvihnout úsilí Tomáše a Gábiny. Kniha je super a nesmí chybět nikomu z našich příznivců!

Historie